Stille Dagen 35+

Stille Dagen 35+

Dit voorjaar worden er Stille Dagen aangeboden aan mensen die al deelgenomen hebben aan een meerdaagse activiteit* van Leerhuis Westerhelling, en ouder dan 35 jaar zijn.
Deze Stille Dagen vinden plaats in het fraterhuis van de Westerhelling, de Villa.

De bedoeling van deze Stille Dagen is dat mensen in een rustige omgeving de ruimte krijgen om een paar dagen stil te zijn en stil te staan.

Ciska Berk en Maaike Marissink, die goed bekend zijn met de sfeer en werkwijze die past bij het Leerhuis, zullen deze dagen gastvrouw zijn.

Deze Stille Dagen worden nu, om te proberen, één keer aangeboden, om daarna te bekijken wat de ervaringen zijn, en of het goed is om ze vaker te gaan aanbieden.

Heb je interesse, dan nodigen we je uit de volgende pagina’s te verkennen!

Je vindt informatie over de aanleiding, de data, de voor wie, het dagritme, het huis en je kamer, de kosten, en de aanmelding.

 

*Stiltehuis, Huis van Aandacht, Aandachtig op Weg of Leerjaar Spiritualiteit. 

Stille Tijd

Stille Tijd

Iedere maandagmorgen en woensdagmorgen beginnen we de dag met Stille Tijd, in de gebedsruimte van de Westerhelling (in de kelder van het fraterhuis).

We beginnen met een korte acclamatie (“wees hier aanwezig, licht in ons midden”) bij het aansteken van de kaars, en zijn dan een half uur stil. Een bel markeert het einde.

Meer informatie »

Less thinking – More loving

Less thinking – More loving

 Je denkt misschien dat deze quote als aankondiging van het jaarlijks Champagnatfeest, voor deze dag bedacht is. Niets is minder waar! Een mystica uit de 16eeeuw is ons voor geweest: Theresa van Avila.

Met Aandacht Leven, leidt tot “less thinking – more loving”. Het is een levenshouding die gelukkig en blij maakt. Less thinking – more loving brengt eenvoud in je leven. Uiteindelijk kom je uit bij: met Liefde gericht zijn op wat ertoe doet. 

Hoe laten Maristen zich vormen en leiden door deze inspiratie? Hoe gaan Maristen deze weg, van “less thinking – more loving”? Hoe is Maria (van haar komt de naam van de Maristen) hierin een inspiratiebron?

Het zijn vragen waar onze speciale gast van de zaterdag, frater Emili Turú, op in gaat en waar we samen op door willen denken.

Op 6 en 8 juni organiseren de fraters Maristen en Leerhuis Westerhelling het jaarlijks Champagnatfeest (vernoemd naar onze stichter Marcellinus Champagnat): twee feestelijke bijeenkomsten om stil te staan bij onze oorsprong en oorspronkelijke inspiratie. Het thema van beide bijeenkomsten is: “Less thinking – More loving”.

6 juni 2019

Op donderdag 6 juni, de feestdag van Marcellinus, is er om 11 uur op de Westerhelling de viering van Schrift en Tafel van de fraters Maristen en aansluitend een maaltijd. Koffie en thee staan om 10.30 uur klaar.

8 juni 2019

Op zaterdag 8 juni is er een bijeenkomst georganiseerd door Leerhuis Westerhelling.

Dit is een bijzondere gebeurtenis: het is voor het eerst dat deze zaterdag georganiseerd wordt door het Leerhuis, en niet door de fraters Maristen zelf.

Voorgaande jaren is er steeds een deelnemer van één van de projecten door de fraters gevraagd om zijn of haar inspiratie te delen op deze feestdag. Dit jaar is er gekozen om de rollen om te draaien: als Leerhuis Westerhelling hebben we fr. Emili Turú, frater Marist en tot 2017 Algemeen Overste, gevraagd om zijn inspiratie met ons te delen.

Frater Emili Turú

Fr. Emili Turú, frater Marist en tot 2017 Algemeen Overste, woont in Rome en heeft de laatste twintig jaar over de hele wereld gereisd. Hij is in aanraking gekomen met allerlei culturen en heeft ervaren hoe fraters Maristen over de hele wereld op hun eigen plek “Less thinking – more loving” leven.

Tijdens zijn periode als Algemeen Overste heeft Fr. Emili de contemplatieve dimensie van wat de fraters Maristen beweegt, opnieuw aandacht gegeven.

Hij zal vertellen over de geleefde inspiratie van de fraters, en hoe deze inspiratie hem helpt om de weg van “less thinking – more loving” te gaan. Over hoe Maria hem inspireert in zijn houding om vanuit Liefde te leven. In gesprek met hem kunnen wij ontdekken hoe zijn levenservaring ons ook weer in beweging kan zetten.

Opzet van de dag

Om 12.30 uur staat de koffie en thee klaar, in de hal van de Westerhelling.
Om 13.00 uur start het programma.
Er is een inhoudelijk deel over het thema, met luisteren, ontmoeten, stil zijn.
Daarna zullen we vierend samenzijn; stil zijn, zingen, spelen, naar muziek luisteren.
Vanaf ongeveer 17.00 uur is er ruimte voor gezellig samenzijn en samen te eten.
De voertaal is op deze dag hoofdzakelijk Engels.

Iets meenemen?

Voor iets lekkers bij de koffie en thee tijdens de pauzes nodigen we je uit om iets mee te brengen als je dat leuk vindt. Wil je dat dan even laten weten? Dit kan via het aanmeldingsformulier. Dank je wel!

Aanmelden

In verband met de voorbereidingen van deze twee bijeenkomsten is het fijn als je je aanmeldt.
Je bent op beide dagen welkom. Je kunt je aanmelden tot 31 mei.

Welkom!

Wees van harte welkom, en neem gerust vrienden, familie en bekenden mee! Fijn als je hen ook aanmeldt.

Conny Stuart

Gedelegeerde maristenactiviteiten

 

 

Peter Muller beschreef zijn ervaringen van het Champagnatfeest van 2018.

Rond het Haardvuur

Rond het Haardvuur

Donderdag 19 december 2019

Meer informatie »

Reis naar l’Hermitage

Reis naar l’Hermitage

Dit jaar wordt er geen reis naar l’Hermitage georganiseerd.

 

 

Een Reis naar Binnen

Een Reis naar Binnen

Website: www.eenreisnaarbinnen.nl

“Een reis naar Binnen” zijn individuele begeleidingsgesprekken voor jonge mensen van 18 t/m 35 jaar die ernaar verlangen meer in verbinding te komen met wie ze echt zijn en van daaruit te gaan leven in de wereld.    Meer informatie »

Aandachtig op Weg

Aandachtig op Weg

In een reeks van 7 bijeenkomsten gaan we samen in op verschillende levensthema’s aan de hand van het dagboek van Etty Hillesum. Deze leerweg is gericht op bewustwording en verdieping van je eigen spiritualiteit in het dagelijks leven. Het helpt je om je een meer aandachtige levenshouding eigen te maken en gevoeliger te worden voor spirituele, mystieke ervaringen in je eigen leven. Het gaat om het herkennen, onder woorden brengen en delen van deze ervaringen. Meer informatie »

Bibliodrama

Bibliodrama

De bijbel lezend, vragend en spelend verkennen
Meer informatie »

Stiltehuis Nijmegen

Stiltehuis Nijmegen

Website: www.stiltehuis-nijmegen.nl

Het Stiltehuis biedt jonge mensen van 18 t/m 35 jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan een stilteretraite van enkele dagen. Stilte helpt je om stil te staan bij wat op dit moment echt belangrijk is in je leven en contact te maken met de stilte in jezelf. Meer informatie »

Huis van Aandacht

Huis van Aandacht

Website: www.huisvanaandacht.nl

Het Huis van Aandacht is een oefenplaats voor leven met aandacht. Het is een huis voor jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar die het verlangen hebben hun dagelijks leven met (meer) aandacht te leven. Het Huis van Aandacht organiseert reeksen van 2 weekenden waarin we dit proces inoefenen en ondersteunen.    Meer informatie »