Less thinking – More loving

 Je denkt misschien dat deze quote als aankondiging van het jaarlijks Champagnatfeest, voor deze dag bedacht is. Niets is minder waar! Een mystica uit de 16eeeuw is ons voor geweest: Theresa van Avila.

Met Aandacht Leven, leidt tot “less thinking – more loving”. Het is een levenshouding die gelukkig en blij maakt. Less thinking – more loving brengt eenvoud in je leven. Uiteindelijk kom je uit bij: met Liefde gericht zijn op wat ertoe doet. 

Hoe laten Maristen zich vormen en leiden door deze inspiratie? Hoe gaan Maristen deze weg, van “less thinking – more loving”? Hoe is Maria (van haar komt de naam van de Maristen) hierin een inspiratiebron?

Het zijn vragen waar onze speciale gast van de zaterdag, frater Emili Turú, op in gaat en waar we samen op door willen denken.

Op 6 en 8 juni organiseren de fraters Maristen en Leerhuis Westerhelling het jaarlijks Champagnatfeest (vernoemd naar onze stichter Marcellinus Champagnat): twee feestelijke bijeenkomsten om stil te staan bij onze oorsprong en oorspronkelijke inspiratie. Het thema van beide bijeenkomsten is: “Less thinking – More loving”.

6 juni 2019

Op donderdag 6 juni, de feestdag van Marcellinus, is er om 11 uur op de Westerhelling de viering van Schrift en Tafel van de fraters Maristen en aansluitend een maaltijd. Koffie en thee staan om 10.30 uur klaar.

8 juni 2019

Op zaterdag 8 juni is er een bijeenkomst georganiseerd door Leerhuis Westerhelling.

Dit is een bijzondere gebeurtenis: het is voor het eerst dat deze zaterdag georganiseerd wordt door het Leerhuis, en niet door de fraters Maristen zelf.

Voorgaande jaren is er steeds een deelnemer van één van de projecten door de fraters gevraagd om zijn of haar inspiratie te delen op deze feestdag. Dit jaar is er gekozen om de rollen om te draaien: als Leerhuis Westerhelling hebben we fr. Emili Turú, frater Marist en tot 2017 Algemeen Overste, gevraagd om zijn inspiratie met ons te delen.

Frater Emili Turú

Fr. Emili Turú, frater Marist en tot 2017 Algemeen Overste, woont in Rome en heeft de laatste twintig jaar over de hele wereld gereisd. Hij is in aanraking gekomen met allerlei culturen en heeft ervaren hoe fraters Maristen over de hele wereld op hun eigen plek “Less thinking – more loving” leven.

Tijdens zijn periode als Algemeen Overste heeft Fr. Emili de contemplatieve dimensie van wat de fraters Maristen beweegt, opnieuw aandacht gegeven.

Hij zal vertellen over de geleefde inspiratie van de fraters, en hoe deze inspiratie hem helpt om de weg van “less thinking – more loving” te gaan. Over hoe Maria hem inspireert in zijn houding om vanuit Liefde te leven. In gesprek met hem kunnen wij ontdekken hoe zijn levenservaring ons ook weer in beweging kan zetten.

Opzet van de dag

Om 12.30 uur staat de koffie en thee klaar, in de hal van de Westerhelling.
Om 13.00 uur start het programma.
Er is een inhoudelijk deel over het thema, met luisteren, ontmoeten, stil zijn.
Daarna zullen we vierend samenzijn; stil zijn, zingen, spelen, naar muziek luisteren.
Vanaf ongeveer 17.00 uur is er ruimte voor gezellig samenzijn en samen te eten.
De voertaal is op deze dag hoofdzakelijk Engels.

Iets meenemen?

Voor iets lekkers bij de koffie en thee tijdens de pauzes nodigen we je uit om iets mee te brengen als je dat leuk vindt. Wil je dat dan even laten weten? Dit kan via het aanmeldingsformulier. Dank je wel!

Aanmelden

In verband met de voorbereidingen van deze twee bijeenkomsten is het fijn als je je aanmeldt.
Je bent op beide dagen welkom. Je kunt je aanmelden tot 31 mei.

Welkom!

Wees van harte welkom, en neem gerust vrienden, familie en bekenden mee! Fijn als je hen ook aanmeldt.

Conny Stuart

Gedelegeerde maristenactiviteiten

 

 

Peter Muller beschreef zijn ervaringen van het Champagnatfeest van 2018.

Overige projecten: