Stille Dagen 35+

Dit voorjaar worden er Stille Dagen aangeboden aan mensen die al deelgenomen hebben aan een meerdaagse activiteit* van Leerhuis Westerhelling, en ouder dan 35 jaar zijn.
Deze Stille Dagen vinden plaats in het fraterhuis van de Westerhelling, de Villa.

De bedoeling van deze Stille Dagen is dat mensen in een rustige omgeving de ruimte krijgen om een paar dagen stil te zijn en stil te staan.

Ciska Berk en Maaike Marissink, die goed bekend zijn met de sfeer en werkwijze die past bij het Leerhuis, zullen deze dagen gastvrouw zijn.

Deze Stille Dagen worden nu, om te proberen, één keer aangeboden, om daarna te bekijken wat de ervaringen zijn, en of het goed is om ze vaker te gaan aanbieden.

Heb je interesse, dan nodigen we je uit de volgende pagina’s te verkennen!

Je vindt informatie over de aanleiding, de data, de voor wie, het dagritme, het huis en je kamer, de kosten, en de aanmelding.

 

*Stiltehuis, Huis van Aandacht, Aandachtig op Weg of Leerjaar Spiritualiteit. 

Overige projecten: